ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความเข้าใจสุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความเข้าใจสุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม
Title.Alternative
Aesthetic understanding of architecture
Creator
สุพจน์ จิตสุทธิญาณ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
Subject
สุนทรียศาสตร์
Subject
สถาปัตยกรรม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-28
Date.Modified
2559-12-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 16, ฉบับที่ 18 (2557) 206-217
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77