ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของยา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
วิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของยา
Title.Alternative
Determination of the partition coefficient of drugs
Creator
เสาวภาคย์ ธีราทรง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
Subject
สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี)
Subject
ยา -- การวิเคราะห์
Subject
ไลโปฟิลิซิตี้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-26
Date.Modified
2559-12-26
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) 120-137
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65