ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสำหรับตัวดำเนินการเชิงบวกบนปริภูมิฮิลเบิร์ต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสำหรับตัวดำเนินการเชิงบวกบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
Title.Alternative
Geometric means for positive operators on a Hilbert space
Creator
ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
Subject
ค่าเฉลี่ย
Subject
การแปลง (คณิตศาสตร์)
Subject
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
Subject
ตัวดำเนินการเชิงบวก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-26
Date.Modified
2559-12-26
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) 100-109
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34