ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ดกระทิงด้วยกระบวนการแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ดกระทิงด้วยกระบวนการแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน
Title.Alternative
Biodiesel production from Krating Oil Via two stage catalytic process
Creator
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
Creator
ชื่นขวัญ ทิพจันทร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-12-21
Date.Modified
2559-12-21
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 30, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2556) 73-78
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65