ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของผนังเก็บรังสีอาทิตย์ร่วมกับพัดลมไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการทำน้ำร้อนอย่างง่ายและการระบายอากาศแบบธรรมชาติของบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของผนังเก็บรังสีอาทิตย์ร่วมกับพัดลมไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการทำน้ำร้อนอย่างง่ายและการระบายอากาศแบบธรรมชาติของบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้น
Title.Alternative
Study of thermal performance of a solar collectors walls assisted with DC fan for domestic hot water and natural ventilation
Creator
ปรีดา จันทวงษ์
Creator
พิสุทธิ์ แท่นทอง
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Subject
การระบายอากาศ
Subject
แผงรวมแสงอาทิตย์
Subject
ผนังเก็บรังสีอาทิตย์
Subject
การทำน้ำร้อน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-12-09
Date.Modified
2559-12-09
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 22, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2556) 84-101
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91