ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการตลาดส้มโอของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการตลาดส้มโอของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม
Title.Alternative
Participatory action research for pomelo marketing development of the Pomelo Quality Development Group, SamutSongkhram province
Creator
ทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์
Creator
ทิพวรรณ ลิมังกูร
Creator
ธำรงค์ เมฆโหรา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Subject
ส้มโอ -- ไทย -- สมุทรสงคราม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-11-29
Date.Modified
2559-11-29
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 10-15
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
สมุทรสงคราม
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118