ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ฟังก์ชันการผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ฟังก์ชันการผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Title.Alternative
Production function and efficiency of input use of oil palm farmers in Aoluek District Krabi Province
Creator
บัญชา สมบูรณ์สุข
Creator
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
Creator
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
Subject
ปาล์มน้ำมัน -- ไทย -- กระบี่ -- วิจัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-11-29
Date.Modified
2559-12-06
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2556) 85-94
Language
tha
Coverage.Spatial
กระบี่
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
อ่าวลึก (กระบี่)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118