ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> คุณภาพน้ำเชื้อหลังการปั่นเหวี่ยงผ่านสารละลายเพอร์คอลล์ของสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
คุณภาพน้ำเชื้อหลังการปั่นเหวี่ยงผ่านสารละลายเพอร์คอลล์ของสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ
Title.Alternative
Semen quality after percoll density gradient centrifugation of Large White and Landrace boars
Creator
กรวิการ์ อินทร์ฤทธิ์
Creator
กัญญา จิระเจริญรัตน์
Creator
รณชัย ลิทธิไกรพงษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Subject
น้ำเชื้อ
Subject
สุกร -- พันธุ์ดาร์จไวท์ -- วิจัย
Subject
สุกร -- พันธุ์แลนด์เรซ -- วิจัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-11-29
Date.Modified
2559-11-29
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2556) 58-64
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218