ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ระดับความสูง อันดับดิน การชลประทาน และสภาพความชื้นดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ระดับความสูง อันดับดิน การชลประทาน และสภาพความชื้นดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Title.Alternative
Application of elevation, soil order, irrigation and soil moisture regime for sustainable land use planning of lower Northeast, Thailand
Creator
ศกลวรรณ โมคทิพย์
Creator
ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Subject
การใช้ที่ดิน -- วิจัย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2559-11-14
Date.Modified
2559-11-14
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 33, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2558) 84-94
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69