ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปริมาณฟีนอลและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยน้ำและเอทานอลสาหร่ายทะเล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปริมาณฟีนอลและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยน้ำและเอทานอลสาหร่ายทะเล
Title.Alternative
Phenolic content and antioxidant properties of aqueous and ethanol extracts of seaweeds
Creator
มนต์สรวง ยางทอง
Creator
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
Creator
นงพร โตวัฒนะ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Creator.Orgname
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง อ.เมือง จ.สงขลา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาชีวเคมี
Subject
สาหร่ายทะเล
Subject
แอนติออกซิแดนท์
Subject
ฟีนอล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2559-11-03
Date.Modified
2559-11-08
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 33, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2558) 73-81
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70