ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการใช้งาน Scriptmerge บน CMS เพื่อเพิ่มความเร็วการเข้าถึงเว็บไซท์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการใช้งาน Scriptmerge บน CMS เพื่อเพิ่มความเร็วการเข้าถึงเว็บไซท์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
A study on Web-access time improvement by using scripmerge
Creator
สุเมธ ประภาวัต
Creator
เฉลิมชัย บวรนันท์
Creator
ธนานพ ทองถาวร
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description.Abstract
รายงานฉบับนี้ทำการศึกษาการสร้างเว็บไซท์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยมีพื้นฐานอยู่บนระบบ CMS (Content Management System) ร่วมกับส่วนขยาย Scriptmerge เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆ นิยมที่จะหันมาใช้เว็บไซท์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดให้บริการการติดต่อสื่อสารไปยังบริษัทโดยตรง ซึ่งลูกค้าสามารถกระทำการผ่านเว็บไซท์ได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซท์นั้นจึงมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเกิดปัญหาที่จะทำอย่างไรให้การให้บริการเว็บไซท์นั้นสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก โดยที่ยังคงมีความเร็วในการบริการเท่าเดิมหรือสูงขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการใช้ส่วนขยาย Scriptmerge ซึ่งทำงานอยู่บนระบบ CMS เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซท์ โดยจะทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลตัวช่วยการแสดงผลเว็บไซท์ (CSS) และส่วนการประมวลผลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ก่อนที่ผู้เรียกใช้งานเว็บไซท์จะทำการดาวน์โหลดข้อมูล จากการทดสอบประสิทธิภาพแสดงว่า การใช้ส่วนขยาย Scriptmerge ส่งผลดีเมื่อมีผู้ใช้งานเว็บไซท์เป็นจำนวนมาก โดยที่จะคงอัตราเร็วในการแสดงผลเว็บไซท์ไม่ให้สูงขึ้นตามจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ลดอัตราการใช้แบนด์วิธลง ลดจำนวนผู้ใช้ที่ต้องรอการตอบสนองจากเซิฟเวอร์ และลดจำนวนการเกิดความผิดปกติในการแสดงผลเว็บไซท์ได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
webadmin@it.kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2559-11-02
Date.Modified
2559-11-02
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ส843ก 2556
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118