ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Title.Alternative
Determination of ethanol in alcoholic bererage
Creator
ประมวล สันป่าแก้ว
Subject
เอทานอล.
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การวิเคราะห์.
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kprwiboo@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2559-10-25
Date.Modified
2559-10-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ป351ก 2550
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113