ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบอุปกรณ์การแต่งกายสตรีโดยได้แรงบันดาลใจจากหลักการประดิษฐ์งานใบตองให้แบรนด์ Playhound

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบอุปกรณ์การแต่งกายสตรีโดยได้แรงบันดาลใจจากหลักการประดิษฐ์งานใบตองให้แบรนด์ Playhound
Title.Alternative
Women's accessories design inspiration from treasure and art of banana leaf for Playhound
Creator
ภัสสร ทรัพย์เจริญพันธ์
Subject
การออกแบบเครื่องแต่งกาย.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชุลีพร วัชรานันท์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2550
Date.Issued
2559-10-13
Date.Modified
2559-10-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ389ค 2549-2550
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77