ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การบำบัดสีย้อมด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกในสภาวะที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การบำบัดสีย้อมด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกในสภาวะที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Title.Alternative
Treatment of dye photocatalytic using titanium dioxide (TiO2) as catalyst
Creator
ดวงชีวัน บุญเผือก
Creator
ปิ่นแก้ว แสงวิโรจน์
Creator
วิชัช โลห์สิวานนท์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด.
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุสารัตน์ ถาวรชัยสิทธิ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา.
Contributor.Email
kpusarat@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2559-08-19
Date.Modified
2559-08-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ด167ก 2549
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33