ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานแบบชาญฉลาดโดยพิจารณาองค์ประกอบแสงจากธรรมชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานแบบชาญฉลาดโดยพิจารณาองค์ประกอบแสงจากธรรมชาติ
Title.Alternative
A smart lighting control system in office building design concept considering the daylighting factor
Creator
วีระวัฒน์ วานิช
Subject
การออกแบบระบบ.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
อาคารสำนักงาน -- แสงสว่าง -- การควบคุม.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการจัดการแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร แนวความคิดหลักเกิดจากปัญหาจากแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในอาคารทำให้แต่ละบริเวณการทำงานมีความเข้มแสงไม่เท่ากัน งานวิจัยได้ทำการแบ่งห้องทดสอบเป็นสองส่วนทำการตรวจวัดความเข้มแสงในช่วงที่มีแสงจากธรรมชาติเข้ามา พบว่าส่วนของห้องที่อยู่ใกล้หน้าต่างนั้นมีความเข้มแสงสูงเกินมาตรฐานในขณะที่อีกส่วนมีความเข้มแสงต่ำเกินมาตรฐาน งานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวความคิดการออกแบบ และการทดสอบชุดต้นแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสง จากธรรมชาติร่วม ซึ่งการออกแบบยึดตามมาตรฐาน EN15193 การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติภายในอาคาร งานวิจัยนี้ได้นำอุปกรณ์พัฒนา Arduino UNO เป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่อชุดวัดแสง โปรแกรม LabVIEW และชุดควบคุมโคมไฟที่นำเสนอผ่านเครือข่ายไร้สายTCP/IP กระบวนการทำงานหลัก โดยโปรแกรม LabVIEW (LabVIEW 2011 Student version) ทำหน้าที่จัดการควบคุมค่าต่างๆ ในการวัดแสงและควบคุมโคมไฟ งานวิจัยนี้นำโดมไฟแอลอีดีแบบปรับค่าความส่องสว่างได้มาใช้งานในการให้แสงสว่าง ระบบที่นำเสนอสามารถทำงานได้ดี จากผลการทดสอบในห้องทดสอบระยะเวลา 30 วันผลเป็นที่น่าพอใจ ระบบควบคุมที่นำเสนอสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำถูกต้อง การทดสอบวัดค่าพลังงานเพิ่มเติมพบว่าระบบควบคุมสามารถช่วยประหยัดพลังงานอย่างน้อย 20% ในช่วงเวลาทดสอบ จากผลการทดสอบทั้งหมดข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดของระบบควบคุมที่นำเสนอคือง่ายต่อการใช้งานประหยัดพลังงาน และสามารถนำไปพัฒนาต่อในการเพิ่มรูปแบบและจำนวนส่วนควบคุม การทำงานได้ง่าย หรือแม้แต่การควบคุมแสงสีภายในห้องสามารถทำได้เช่นกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เชาว์ ชมภูอินไหว
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kcchow@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2559-02-24
Date.Modified
2559-02-24
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-020-128
Source.CallNumber
วพ. ว848ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34