ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สายอากาศเกลียวเป็นแผงหลายเบย์สำหรับวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สายอากาศเกลียวเป็นแผงหลายเบย์สำหรับวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอม
Title.Alternative
Multi-bay helical antenna array for FM broadcasting system
Creator
วิวัฒน์ วิมลเศรษฐ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Subject
วิทยุ -- สายอากาศ.
Subject
สายอากาศ.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากสายอากาศเกลียวขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นและมีจำนวนรอบน้อย โดยกำหนดให้การแจงรูปของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในลวดตัวนำเป็นแบบสม่ำเสมอแบบสามเหลี่ยม และแบบ sinusoidal ตามลำดับ จากนั้นได้ทำการสร้างสายอากาศแบบนี้ขึ้นจำนวน 4 ชุด โดยกำหนดให้ความยาวของลวดสายอากาศคงที่ แต่เปลี่ยนมุมบิดเป็นมุม 5, 10, 15 และ 20 องศา ตามลำดับ และทำการวัดทดสอบกระสวนการแผ่คลื่นของสายอากาศเหล่านี้ที่ความถี่ตั้งแต่ 85 MHz ถึง 200 MHz ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งทางทฤษฎี และการทดลองนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบและสร้างระบบสายอากาศเกลียว 1½ รอบขนาดเล็ก พร้อมระบบปรับจูนสำหรับเป็นสายอากาศส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง อส. ระบบ FM ซึ่งออกอากาศด้วยกำลังส่ง 10 kW ระบบสายอากาศที่ออกแบบสร้างนี้ ประกอบด้วยสายอากาศเกลียว 1½ รอบขนาดเล็กต่อเรียงกันเป็นแผง 4 ตัว ความฝืนของสายอากาศประมาณ 50 Ω และสายอากาศสามารถกระจายคลื่นเป็นแบบ circular polarization
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
kswipara@kmitl.ac.th
Contributor
สุธี อักษรกิตติ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2526
Date.Issued
2016-01-13
Date.Modified
2016-01-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
KMI วพ. ว743ส 2526
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218