ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การนำฟัชซีโลจิกมาใช้ในการขยายย่านการวัดความเข้มข้นของสารละลาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การนำฟัชซีโลจิกมาใช้ในการขยายย่านการวัดความเข้มข้นของสารละลาย
Creator
วงศกร วงศาโรจน์
Description.Abstract
This thesis proposes a methodology for improving the limited measurement range of concentration measurement which caused directly from conductivity value which relates with concentration value. The principle of this thesis uses multiple sensors that are conductivity and pH instrument to obtain the input data, processed measurement signal and solving the solution by using the fuzzy inference system of Takagi–Sugeno model. The surface output obviously shows that proposed inference system and it is able to extend the concentration measurement range and reading error is acceptable. This thesis is done by using the simulation structure of processing system and tested measurement system in MATLAB software and use NaOH solution as a case study
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-13
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-EN-M-010-002
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33