ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องรับปรับตัวได้แบบปริภูมิเวลาสำหรับเครือข่ายรีเลย์แบบร่วมมือ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.50
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องรับปรับตัวได้แบบปริภูมิเวลาสำหรับเครือข่ายรีเลย์แบบร่วมมือ
Title.Alternative
เครื่องรับปรับตัวได้แบบปริภูมิเวลาสำหรับเครือข่ายรีเลย์แบบร่วมมือ
Creator
รชนีกร ชัยสงค์
Description.Abstract
ในอนาคตระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายจะมีการสนับสนุนอัตราการส่งข้อมูลที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่งความจุของระบบสามารถเพิ่มได้ด้วยการใช้เสาสายอากาศส่งหลายต้นรับหลายต้น (Multiple Input Multiple Output : MIMO) โดยรับสัญญาณที่กระจาย และสะท้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม และเมื่อสัญญาณโดยตรง (Line-of-Sight) ของช่องสัญญาณขาดหายไป ทำให้ความจุของช่องสัญญาณลดลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันโดยใช้รีเลย์โหนดขยายและส่งต่อ (Amplify & Forward relay node) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่สามารถจะนำมาแก้ไขปัญหานี้ได้ และสามารถที่จะเพิ่มระยะของช่องสัญญาณ MIMO ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับปรับตัวได้ โดยการเข้ารหัสแบบประมวลหลายมิติแบบปริภูมิเวลา (Layered Space-Time Coded : LSTC) ซึ่งมีความซับซ้อนต่ำ ทำให้สามารถทำงานได้เร็ว และใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวน และขจัดสัญญาณแทรกสอดในช่องสัญญาณร่วม (Co – Channel Interference : CCI) และการจางหายเนื่องจากหลายเส้นทาง (Multi-Path Fading) ของระบบให้ดีขึ้น โดยเทคนิคการปรับค่าแบบ LMS (Least Mean Square Algorithm) และ แบบ SR (The Signed – Regressor Algorithm) ได้ถูกนำมาปรับใช้ในกระบวนการการปรับค่าวนซ้ำของเครื่องรับ ผลการจำลองการทำงาน แสดงให้เห็นว่า เครื่องรับที่นำเสนอสามารถเพิ่มสมรรถนะของระบบให้สูงขึ้นได้.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-13
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-EN-M-230-056
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144