ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แฮชชิงทรัยแบบขยายได้
Creator
มานิตย์ ขวัญยืน
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เสนอวิธีการใหม่ในการเข้าถึงระเบียนข้อมูลของแฟ้มยืดหยุ่นที่เรียกว่าแฮชชิง ทรัยแบบขยายได้ โดยวิธีการใหม่นี้ได้รวมข้อดีของวิธีแฮชชิงแบบขยายไดเข้ากับวิธีแฮชชิงทรัยเพื่อแกปั้ญหาการไม่สมดุลของทรัยทำ ให้สามารถเข้าถึงบัคเก็ตได้โดยใช้เวลา O(m) โดยที่ m คือ ขนาดของคีย์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-13
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-SC-M-002-008
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33