ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การขยายออกและการเติบโตของพื้นที่เมืองหลวง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การขยายออกและการเติบโตของพื้นที่เมืองหลวง
Creator
ภัทรวดี ภูคุ้มจันอัด
Description.Abstract
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชาชนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ดังนั้นจึงมีการสร้างสิ่งก่อ สร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของคนที่มาอยู่อาศัยที่มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ให้ความ รู้สึกถึงความเหงา และขาดชีวิตชีวา ข้าพเจ้าจึงหยิบยกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้นนี้ มานำเสนอในรูปแบบ ศิลปะภาพถ่าย โดยนำโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องถนน ในรูปแบบสะพานเชื่อมต่อ เส้นทางคมนาคม โดยคำนึงถึงเส้น แสงเงา และโทนสี เพื่อต้องการนำเสนอให้เห็นถึงโครงสร้าง คอนกรีตที่กำลังขยายตัวออกไป และมีการเชื่อมต่อของข้อต่อ และเส้นทาง ซึ่งทำให้เห็นโครงสร้าง และพื้นที่ผิวอย่างชัดเจน เพื่อสื่อให้เห็นถึง “การขยายออกและการเติบโตในพื้นที่เมืองหลวง” และ นำมาปรับแต่งโทนสีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดทอนสิ่งแวดล้อมออกไปคงเหลือไว้เพียง ความรู้สึกต่อโครงสร้างของคอนกรีตเท่านั้น.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-11
Date.Modified
2015-10-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-AR-Mข005-007
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

107.23.37.199