ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> SolidWorks ขั้นพื้นฐาน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
SolidWorks ขั้นพื้นฐาน
Creator
ผศ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2010-09-16
Date.Modified
2010-09-16
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.117.197