ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
Creator
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี จันทรานุรักษ์
Publisher
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Date.Issued
2010-06-17
Date.Modified
2010-06-17
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.117.197