ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม -> การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
Creator
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชรี นฤทุม
Publisher
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Date.Issued
2010-06-17
Date.Modified
2010-06-17
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91