ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> H : สังคมศาสตร์ -> สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม
Creator
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สมพงษ์
Publisher
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Date.Issued
2008-05-14
Date.Modified
2008-05-14
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89