ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> H : สังคมศาสตร์ -> การจัดการธุรกิจเบื้องต้น รหัส 2001-0002

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น รหัส 2001-0002
Creator
อ.โกศล มารมย์ อ.เบญจพร ลัทธิเดช
Publisher
สกายบุ๊คส์
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33