ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> กลศาสตร์ของไหล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
กลศาสตร์ของไหล
Creator
รศ.สุนันท์ ศรัณยนิตย์
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.117.197