ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม -> คู่มือ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
คู่มือ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
Creator
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ โศภณา หิรัญบูรณะ
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70