ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2000

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2000
Creator
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89