ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> H : สังคมศาสตร์ -> SMEs :เสาหลักของอุตสาหกรรมกู้ชาติ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
SMEs :เสาหลักของอุตสาหกรรมกู้ชาติ
Creator
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36