ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม -> การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
Creator
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-10-12
Date.Modified
2005-10-12
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.30.73