ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> กฎหมายอุตสาหกรรม : พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
กฎหมายอุตสาหกรรม : พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
Creator
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-07-01
Date.Modified
2005-07-01
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.117.197