ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> รู้จัก... ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
รู้จัก... ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)
Creator
นิพนธ์ บัวแก้ว
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-07-01
Date.Modified
2005-07-01
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34