ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> คุณภาพ คือ การเรียนรู้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
คุณภาพ คือ การเรียนรู้
Creator
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2005-07-01
Date.Modified
2005-07-01
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19