ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> T : เทคโนโลยี -> การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
Creator
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
Publisher
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
Date.Issued
2006-06-20
Date.Modified
2006-06-20
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ/E-Book by Publisher


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89