ภาษาไทย | Englishโครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำที่ผลิตจากโลหะสำหรับโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
บัณฑิต รัตนแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การบำบัดสีย้อมด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกในสภาวะที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ดวงชีวัน บุญเผือก,ปิ่นแก้ว แสงวิโรจน์,วิชัช โลห์สิวานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเตรียมชุดทดสอบเพื่อตรวจวัดปริมาณไนเทรตและไนไทรต์ในผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง
อัจฉริยา จิณะเสน,อารียา ทองกล่ำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การนำเสนอเทคนิคการประมวลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
ดนัยชาติ แจ่มจิตรตรง,ต่อศักดิ์ รักอารมณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โปรแกรมควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยผู้ปกครอง
ธนัญญา บูรณพันธ์พงศ์,สมเดช สิงห์โต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทำนายรูปร่างของรอยเชื่อมโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ภัทรพร เพชรสังคุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก
กิติจิณห์ กิรติเสวี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ในงานวิวาห์ริมชายหาดกรณีศึกษาโรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต
พิสิฐ เขมทโรนนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สาธารณะริมชายหาดพัทยา
ฎรงศ์กลด สมตน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Study on calcium silicate/poly (Ethylene terephthalate-co-caprolactone) biomaterials
Suebpong Suebwongnat
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ว่ายน้ำ (ฉบับปรับปรุงกติกาใหม่ล่าสุด)
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
เทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ เล่ม 2
ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ทัศนาวิทยาศาสตร์ - กลศาสตร์
รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน
เบสท์ บุ๊คส์
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
ลือชัย ทองนิล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
อย่าคิดสั้น
เอกอร
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ภาษาไทยกับคำประพันธ์
พระยาอุปกิตศิลปสาร
แม่โพสพ
A : ความรู้ทั่วไป
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การละเล่นพื้นบ้านไทย
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
N : วิจิตรศิลป์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สุดยอดโปรแกรมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง (พ็อกเก็ตบุ๊ค)
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
เอส.พี.ซี บุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
108 คำไทยที่มักใช้ผิด(ฉบับการ์ตูน)
ผศ. ธนู ทดแทนคุณ
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบแบ่งสำหรับปัญหาการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์
วรสิทธิ์ จิระราชวโร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


54.198.229.157