ภาษาไทย | Englishการสำรวจทัศนคติและความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาการถ่ายภาพกลุ่มวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิตติชัย เกษมศานติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผีล้านนา อำนาจไร้รูปสู่รูปลักษณ์ในงานทัศนศิลป์
กนิษฐา พวงศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การใช้เครื่องหมายทางโมเลกุลในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะปราง
สมบัติ แก้วผ่องอำไพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
แนวทางการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยที่ผลิตซ้ำโครงเรื่องเดิม
แข มังกรวงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ภาพยนตร์สัจนิยมเสมือนเรื่อง "แม่ทัพที่หายไป"
เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การสังเคราะห์อนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนและคุณสมบัติการเป็นตัวรับรู้
กัลยาศิริ คำหอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ฟิล์มป้องกันสนิมจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงและโลหะ
ปิยะพงษ์ นิ่มเสนาะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
เทคนิคการทำพาติน่าด้วยสารเคมีในชีวิตประจำวันประเภทสารทำความสะอาด สู่การออกแบบเครื่องประดับ
วรชัย รวบรวมเลิศ,พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนาภูมิปัญญากระเบื้องหลังคาดินเผา เพื่อสร้างกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
มาริสา หิรัญตียะกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สะดวกหุงสำหรับข้าวหอมมะลิบางคล้า
สมสกุล จีระศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรักษาพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ธำรงค์ เมฆโหรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
รักษาโรคด้วยสมุนไพร เล่ม 2 พ. 4
เจนธรรม นำกระบวนยุทธ
น้ำฝน
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
กรอบงานวิจัย : ผลกระทบของความสูญเสียเนื่องจากความต้องการของงานสูงกว่าความสามารถในการทำงานของคนงานก่อสร้าง
นาถ สุขศีล,วชรภูมิ เบญจโอฬาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของมิเตอร์อัจฉริยะ
ธนพินท์ มังคละภาณุพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การดูดซับสีย้อมแอซิด เบเนวอล เรด โดยใช้สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus dimorphus ที่มีชีวิตแบบตรึงเซลล์
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การออกแบบหน้าตัดที่เหมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ารับแรงดัดสองทางด้วยวิธีอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์
อัศนัย ทาเภา,เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
108 คำไทยที่มักใช้ผิด(ฉบับการ์ตูน)
ผศ. ธนู ทดแทนคุณ
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สุดยอดโปรแกรมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง (พ็อกเก็ตบุ๊ค)
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
เอส.พี.ซี บุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
โคบุตร
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การศึกษาผลชักนำให้เพิ่มการสังเคราะห์สารกลุ่มเฟลโวนอยด์ในพืชดัดแปลงพันธุกรรมและฤทธิ์ทางเภสัชเวช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กนกพร สมพรไพลิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


54.242.205.33