ภาษาไทย | Englishระบบพัฒนาความจำผ่านโลกเสมือนจริง
มณฑล อินทรประสิทธิ์,ภาณุธร พรรณปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนอัตโนมัติ สำหรับฟาร์มปลานิล
ภณกวินทร์ ทองแท้,ธนวัฒน์ คุณารักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ไอเดียเจน Z ตอบตลาดอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การพัฒนาระบบการให้บริการสถานีอัจฉริยะ
เจตนิพัทธ์ วิทยาวงศรุจิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สุยดยอดผลงานศิลปะโกอินเตอร์อวดสายตาชาวโลกสานฝัน ศิลปินรุ่นเยาว์
นิสิตา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การบริการจัดการร้านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้
เอกพร ใจเพียรทอง,วิรัลสิรี เพิ่มกว่าเก่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบจัดการการซื้อขายข้าวแบบออนไลน์บนเว็บแอปพลิเคชัน
นภัสสร นิลาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบทำนายอารมณ์ตามสถานที่จากสื่อสังคมออนไลน์
สิรภัทร อัชชศิริ,สรัล รักวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หมวกนิรภัยอัจฉริยะเพื่อการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
อัครธนพัชรฐ์ ตั้งกิจศิริ,กฤตนนท์ วิเศษชาติ,ศรีโคตร แนวจำปา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ห้องพักอัจฉริยะ
ภานุชา ไทยภักดี,นวพล วงศ์เกษมสรรค์,ภาณุพงษ์ โพธิเวชกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รถเข็นสินค้าสำหรับตรวจสอบและคำนวณราคา
ณัฐชยา ไชยคำ,จตุพจน์ จูกระจ่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การผลิตเส้นบะหมี่จากแป้งข้าวเสริมใยอาหารจากข้าวโอ๊ต
กนกวรรณ เขื่อนคำ,เจนจิรา ไชยเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
กิจกรรมการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวและถั่วต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก : รายงานการวิจัย
สุรีย์ นานาสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบศักยภาพการกำจัดมอดด้วงงวงข้าวด้วยความร้อนและความเย็น
ปิยภรณ์ นาวาผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาการดัดแปรแป้งโดยใช้วิธีการปรับสภาพด้วยด่างและแอลกอฮอล์
สุพัตรา โมราถบ,วราภรณ์ แก้วเที่ยง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟที่ทำจากยางผสมยางคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ
อมรรัตน์ นวลสำลี,จันทร์จรัส ทองยืน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์ระบบการผลิตปาล์มน้ำมันและปัจจัยกำหนดรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์,บัญชา สมบูรณ์สุข,ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การปรับสภาพดินฟอกสีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พอใจ ถามากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์รูปแบบการกรองข้อความสั้นจากเนื้อหาร่วมกับการรับรองจากมนุษย์สำหรับการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่
สุวิพล สิทธิชีวภาค,อำนาจ ละมัยกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
โครงการออกแบบสินค้าที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์อาร์ทอินพาราไดรซ์กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
ชวัชร์พล พรกรพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


3.233.239.20